Serviceaftale

En serviceaftale med Cecurity indebærer overordnet en sikring og vedligeholdelse af dit sikkerhedsudstyr. Vores supporter og servicemontører sikrer, at dit/dine videoovervågning- eller alarmsystemer kører optimalt. Vores kunder sikrer sig imod uforudsete omkostninger ved at tegne en serviceaftale. På denne måde undgås uforudsete omkostninger, der er uforudsigelige. Omvendt vil en fast serviceaftale kunne forudsige, hvad dine omkostninger vil blive på sikkerhedsudstyret. Cecuritys serviceaftale indeholder aftalte besøg med vores serviceteknikere, der vedligeholder og optimerer dit videoovervågning eller alarmsystem.

Ved en serviceaftale er følgende vilkår gældende:

Serviceaftalen dækker serviceudbedring af system til videoovervågning eller alarm, hvis udstyret har fejl, mangler eller defekte, der er forekommet ved almindelig drift. Aftalen dækker omkostninger i forbindelse med kørsel, teknikerens arbejdstid samt forbrugsmaterialer i form af stik, kabler, udskiftning af defekte kameraer mv.

Aftalen dækker dog ikke strømnedslag (strømsvigt), tyveri, hærværk, fejl forårsaget af brugeren, brand, justering af kameraer, liftleje, eftersyn uden fejl på systemet mv.
Fejl løses inden for 10 hverdage efter fejlmelding. Ved totalt nedbrud kan denne serviceopgave opgraderes for at geninstallere sikkerhedsudstyret hurtigere.